طرح جمع آوری اطلاعات ورزشکاران فارغ التحصیلان شریف

لطفا در صورتی که شخص مورد نظر شما در لیست نیست و یا شخصی را می شناسید که در لیست وجود ندارد، با کلیک بر روی لینک زیر اطلاعات شخص مورد نظر را وارد کنید.

 

اضافه کردن به لیست

نام و نام خانوادگی دانشکده رشته ورزشی مقام کسب شده نام مسابقه سال برگزاری ----
اشکان ذوالفقاری شارک مهندسی شیمی تنیس روی میز دوم منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
افروز جبل عاملی مهندسی کامپیوتر فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
الشن مرادی ابدی مهندسی شیمی شطرنج استاد بزرگ     ثبت اطلاعات
امیر پرتوی مهندسی هوافضا فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
امیر کاتوزیان مهندسی عمران فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
امیرحسین احمدی مهندسی مواد فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
امیرحسین احمدی مهندسی مواد فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
امیرحسین فلاح مهندسی مکانیک فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
امیرحسین فلاح مهندسی مکانیک فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
امین جعفرلو مهندسی نفت بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
امین دیندار  مهندسی برق کشتی آزاد سوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
امین سلیمی مهندسی شیمی بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
آرش روغنی مدیریت و اقتصاد شطرنج استاد بین المللی      ثبت اطلاعات
آرشام گودرزنیا مهندسی شیمی فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
آرنو میناسیانس مهندسی عمران بسکتبال  دوم منطقه ای 1394 ثبت اطلاعات
آیدین صالحی علوم ریاضی بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
آیدین صالحی علوم ریاضی بسکتبال دوم منطقه ای 1394 ثبت اطلاعات
بهادر بیگمی مهندسی هوافضا فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
پویا اسداله نژاد مهندسی هوافضا بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم ۱۳۹۳ ثبت اطلاعات
پویا خادمی مهندسی مکانیک شنا سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
پویا خادمی مهندسی مکانیک شنا دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
پیمان مهاجرین اصفهانی مهندسی برق شطرنج استاد بزرگ     ثبت اطلاعات
پيمان بخشنده نژاد  مهندسی مکانیک والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
حامد کریمی مطعلق محلگی مهندسی هوافضا تنیس روی میز پنجم دوبل المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
مهندسی هوافضا تنیس روی میز دوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
حسین رستمی مهندسی مکانیک کشتی سوم انفرادی منطقه ای بهمن 1394 ثبت اطلاعات
حسین صیادی  مهندسی کامپیوتر فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
حمید رضا ارجمند مهندسی عمران تنیس روی میز دوم منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
حمیدرضا آسمانی مهندسی مکانیک شطرنج اول منطقه ای ۱۳۹۰ ثبت اطلاعات
دانیال یوسفی شیمی جودو سوم منطقه ای بهمن 1398 ثبت اطلاعات
دریک منصوری مکاترونیک بسکتبال  دوم منطقه ای ۱۳۹۴ ثبت اطلاعات
رامین میرزا حسینی مهندسی برق فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
رسول اخوان مهدوی مهندسی کامپیوتر شنا سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
رضا صفری مهندسی مواد بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
سجاد زارعی دارانی مهندسی مکانیک کشتی آزاد سوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
سجاد صفري  مهندسی صنایع والیبال سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
سروش ساده  مهندسی مکانیک فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
سهند نجف پور  مهندسی مکانیک فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
سهيل حسين زاده  مهندسی مواد والیبال سوم منطقه ای ۱۳۹۲ ثبت اطلاعات
سید حسین حبیبیان نژاد مهندسی مکانیک شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
سید حسین حبیبیان نژاد مهندسی مکانیک شنا دوم انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
سید علی توانا مهندسی مکانیک تنیس روی میز دوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
سید علی توانا مهندسی مکانیک تنیس روی میز پنجم دوبل المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
سینا حسین پور ملکوتی  مهندسی شیمی  فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
سينا توسلي  مهندسی عمران والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
عادل فردوسی پور مهندسی صنایع فوتبال مفسر و کارشناس     ثبت اطلاعات
عبداله خسروانيان  مهندسی شیمی والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
علی ارجمند مهندسی مکانیک تنیس روی میز پنجم دوبل المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
علی اکبر خوش ویشکائی مهندسی کامپیوتر شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویی 1397 ثبت اطلاعات
علی داوری مهندسی مکانیک تنیس روی میز دوم منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
علی دائی مهندسی مواد فوتبال کاپیتان و مربی تیم ملی     ثبت اطلاعات
علی صادقی شورمستی    مهندسی نفت شطرنج اول منطقه ای 1390 ثبت اطلاعات
علی فرجی داور مدیریت و اقتصاد جودو سوم منطقه ای بهمن 1398 ثبت اطلاعات
علی محمودی مهندسی برق تنیس روی میز دوم منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
علی مشرقی کامپیوتر شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
علی مشرقی کامپیوتر شنا اول انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
علیرضا اکبری احمدآبادی مهندسی مکانیک بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
علیرضا بی لسان  مهندسی مکانیک فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
علیرضا رجب نژاد  مهندسی مکانیک فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
علیرضا رجب نژاد  مهندسی مکانیک فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
علیرضا رضائی کلات مهندسی شیمی فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
علیرضا رضائی کلات  مهندسی شیمی  فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
علیرضا معززی مهر طهرانی مهندسی عمران شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
علیرضا معززی مهر طهرانی مهندسی عمران شنا دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
علیرضا معززی مهر طهرانی مهندسی عمران شنا سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
علي فتاح المنان  مهندسی کامپیوتر والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
عماد الدین فتحی مهندسی مکانیک آمادگی جسمانی سوم المپیاد کشوری 1398 ثبت اطلاعات
عین اله ساریخانی مهندسی شیمی فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
عین اله ساریخانی مهندسی شیمی فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
فرزاد بلور چی فرد مهندسی کامپیوتر شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویی 1397 ثبت اطلاعات
فرزاد بلور چی فرد مهندسی کامپیوتر شطرنج دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
فرزین مشعلی    مهندسی شیمی شطرنج اول منطقه ای 1390 ثبت اطلاعات
فرشید سالمی مهندسی برق شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
فرشید سالمی مهندسی برق شنا دوم انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
قدرت رضایی مهندسی عمران فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
کاظم سپهری نیا  مهندسی شیمی  فوتسال اول منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
کامران طیبی   مهندسی عمران تنیس روی میز دوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
کامران طیبی   مهندسی عمران تنیس روی میز پنجم دوبل المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
کوشا جافریان مهندسی کامپیوتر شطرنج دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
کوشا جافریان مهندسی کامپیوتر شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویی 1397 ثبت اطلاعات
کیوان اسدلو مهندسی شیمی فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
کیوان انصاری نو مهندسی برق شطرنج دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
کیوان انصاری نو مهندسی برق شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویی 1397 ثبت اطلاعات
مازیار دادبین علوم ریاضی شنا سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
مازیار دادبین علوم ریاضی شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
مازیار دادبین علوم ریاضی شنا دوم انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
مازیار دادبین علوم ریاضی شنا دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
مبین حدیقی مهندسی عمران جودو سوم منطقه ای بهمن 1398 ثبت اطلاعات
محمد برزگری مهندسی برق شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویی 1397 ثبت اطلاعات
محمد برزگری محمد برزگری شطرنج اول منطقه ای 1396 ثبت اطلاعات
محمد برزگری محمد برزگری شطرنج دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
محمد بزرگزاده علوم کامپیوتر بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
محمد جواد شاکر آرانی فیزیک آمادگی جسمانی سوم المپیاد کشوری 1398 ثبت اطلاعات
محمد حسن نداف پور اصلی مهندسی کامپیوتر بسکتبال  دوم منطقه ای 1394 ثبت اطلاعات
محمد صالح انصاری آذربایجانی مهندسی انرژی بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
محمد صالح انصاری آذربایجانی مهندسی انرژی بسکتبال دوم منطقه ای 1394 ثبت اطلاعات
محمد علی اختردانش مهندسی هوافضا بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
مهندسی هوافضا بسکتبال  دوم منطقه ای 1394 ثبت اطلاعات
محمد فتح آبادی مهندسی شیمی فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
محمد محسن نداف پور اصلی مهندسی کامپیوتر بسکتبال چهارم المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
محمدحسن عامري  مهندسی برق والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
مرتضي فرجي  مهندسی مواد والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
مرحوم علی لیاقت مهندسی عمران فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
مسعود فکری مهندسی صنایع فوتسال سوم المپیاد دهم 1389 ثبت اطلاعات
مصطفی بلالی خراجی مهندسی هوافضا تنیس روی میز پنجم دوبل المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
مصطفی بلالی خراجی مهندسی هوافضا تنیس روی میز دوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
مصطفي سليقه دوست  مهندسی عمران والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
میثم فیاض بخش مدیریت و اقتصاد شنا دوم انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
نادر جهانبخشی مهندسی شیمی کشتی فرنگی سوم منطقه ای اردیبهشت 1393 ثبت اطلاعات
نعمت اله فرهادی محلی فیزیک شنا سوم تیمی المپیاد دوازدهم 1393 ثبت اطلاعات
نعمت اله فرهادی محلی فیزیک شنا سوم منطقه ای اسفند 1396 ثبت اطلاعات
نعمت اله فرهادی محلی فیزیک شنا دوم انفرادی منطقه ای اسفند 1392 ثبت اطلاعات
نعمت اله فرهادی محلی فیزیک شنا دوم المپیاد چهاردهم 1397 ثبت اطلاعات
وحید آقاکاشی مهندسی مکانیک والیبال سوم منطقه ای 1392 ثبت اطلاعات
هومن حیدر آبادی مهندسی برق فوتسال سوم منطقه ای اسفند 1394 ثبت اطلاعات
پروین نیکپور پاریزی مهندسی هوافضا تنیس روی میز سوم مشترک منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
مهسا مردی کورائیم مهندسی صنایع کاراته اول المپیاد تابستان 1391 ثبت اطلاعات
مهسا مردی کورائیم مهندسی صنایع کاراته اول منطقه ای بهمن 1390 ثبت اطلاعات
فائزه دربانیان مهندسی هوافضا کاراته سوم منطقه ای بهمن 1390 ثبت اطلاعات
سالومه صادق زاده  مهندسی صنایع تنیس روی میز سوم مشترک منطقه ای پاییز 1390 ثبت اطلاعات
محبوبه ورمزیاد شیمی کاراته دوم منطقه ای بهمن 1390 ثبت اطلاعات
مرضیه طالبی ریاضیات و کاربردها شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویان 1397 ثبت اطلاعات
کیمیا کاظمیان ریاضیات و کاربردها شطرنج اول لیگ شطرنج دانشجویان 1397 ثبت اطلاعات

 

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  
پیوندهای مفید

 

آخرین نظرات

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree