چاپ کردن این صفحه
-->

جام لطیف و پر جلوه ی وجود محمد رضا شجریان با سنگ اجل شکست ...

تاریخ درج: 19 مهر 1399

جام لطیف و پر جلوه ی وجود محمد رضا شجریان با سنگ اجل شکست. چه می توان کرد که این جفاکاری، "دهر را رسم و ره دیرین است!"

این خورشید وقار، شرف، توازن و احساس در افق دیدگانمان غروب کرد، اما این روان رونده در جان دوستدارانش، مرغی خانه زاد است و چه جای اندوه که می دانیم او به صد بهانه سر به آشیان دلهایمان، بلکه سر به خانه ی خود خواهد زد.

  • او در هر هنگامه ی خروشیدن هایمان، با بانگ "همراه شو عزیز"، دستهایمان را به هم گره خواهد زد.
  • او در سحرگاه هر شب دیجور و پر اندوه، از آه شرر بار "مرغ سحر"، برای شکستن قفس هایمان، یاری خواهد جست.
  • و او همیشه با نغمه ی رسای "ربنا" در کنار سفره های افطارمان چه در خلوت و چه در میان جمع کنارمان خواهد بود.

دور نیست که در صدها چون این زمان ها دیدارمان با محمدرضا شجریان تازه شود. او با ما خواهد بود و این بشارتی شیرین در این طغیان تلخی هاست.

 

درود بر این جان بی آرام که خود آرام بخش جان های بسیار بود و خواهد بود.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree